Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Miasta Skórcz 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, bieżące, menu 1330 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

2024

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 9 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023.

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu.

Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.

Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Miejskiej Skórcz i Urzędzie Miejskim w Skórczu na realizację operacji pt. "Modernizacja oraz doposażenie Sali Widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia".

Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Miejskiej Skórcz i Urzędzie Miejskim w Skórczu na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Myśliwskiej w Skórczu".

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2033.

Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok.

Metryka

sporządzono
2024-02-06 przez Gliniecki Jacek
udostępniono
2024-02-06 14:24 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2024-04-11 14:17 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
50
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.