Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa WYBORY, REFERENDA Wybory Samorządowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Samorządowe 2024, bieżące, menu 1328 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

KALENDARZ WYBORCZY
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024-2029.

POSTANOWIENIE NR 107/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Skórcz do stanu faktycznego.

POSTANOWIENIE NR 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 24 sierpnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Skórcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 15/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie podziału powiatu starogardzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

INFORMACJA Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 9 lutego 2024 roku
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 22 lutego 2024 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 193/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu.

POSTANOWIENIE NR 217/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [wzór zgłoszenia indywidualnego wyborcy]

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu o składzie, siedzibie i dyżurach.

UCHWAŁA Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 1 marca 2024 r. r.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie granic obwodów głosowania.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie granic obwodów głosowania.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 4 marca 2024 r. 
w sprawie wezwania zarejestrowanych komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych (okręg wyborczy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych oraz terminie losowania.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 1.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 2.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 3.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 4.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 5.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 6.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 7.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 8.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 9.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 10.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 11.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 12.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 13.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 14.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - bez głosowania - okręg nr 15.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Skórczu z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.

Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej. Obwodowa Komisja Nr 1. Obwodowa Komisja Nr 2.

POSTANOWIENIE Nr 257/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Skórcz.

POSTANOWIENIE Nr 282/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE Nr 283/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Uchwały Nr 1 i Nr 2 Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej [pobierz]

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW I PROTOKOŁY OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego.

 

Metryka

sporządzono
2023-12-01 przez Gliniecki Jacek
udostępniono
2023-12-01 09:24 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2024-04-11 12:09 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1065
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.