Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa MENU Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, bieżące, menu 1186 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-17 08:50

Projekt uchwały - LVIII sesja VIII kadencji - 18 kwietnia 2024 r

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/345/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Data wytworzenia 2024-03-29, ostatniej modyfikacji 2024-04-04 08:59

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji gminy (pdf). WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
Data wytworzenia 2024-03-27, ostatniej modyfikacji 2024-03-27 13:16

Projekty uchwał - LVII sesja VIII kadencji - 26 marca 2024 r

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2024 rok. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2034. Projekt uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
Data wytworzenia 2023-12-18, ostatniej modyfikacji 2024-01-16 09:40

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru Partnera (zmiana 21.12.2023r.)

OGŁOSZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021– 2027. Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w perspektywie 2021– 2027, projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół dla których Gmina Miejska Skórcz pełni funkcję
Data wytworzenia 2023-12-15, ostatniej modyfikacji 2023-12-15 09:11

Projekty uchwał - LVI sesja VIII kadencji - 28 grudnia 2023 r

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2023 rok. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2023-2033. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2033. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2024 rok. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 08:53

GD.ZUZ.4.4210.107.2023.AB Obwieszczenie o omyłce Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 listopada 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 listopada 2023 r. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2b ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
1 / 38
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.