Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa INNE Tablica Ogłoszeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tablica Ogłoszeń, bieżące, menu 1126 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tablica Ogłoszeń

Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż wydane zostały zarządzenia w sprawach:

Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 9 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 


INFORMACJA
Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 21 lutego 2024 r. wydane zostało Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

 


OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.12.2023.MKH-e z dnia 25 stycznia 2024 r.

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, etap I, Skórcz - Mirotki"

Pełna treść obwieszczenia

 


INFORMACJA

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1, 1b i 1c ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz.U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.), zwanej dalej „u.i.t.”, oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 5 ust. 1 u.i.t., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej
przez Pana Tomasza Sojkę, nr KW/RP3565/23/000168 z dnia 19 września 2023 r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn225 realizowana w ramach inwestycji
pn. „Gazyfikacja Skórcza” – etap IIb”, na terenie działek ewidencyjnych nr:...

Pełna treść obwieszczenia

 


INFORMACJA
Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 listopada2023 r. wydane zostało Zarządzenie nr 117/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację  o wywieszeniu wykazu publikuje się niniejszym w prasie lokalnej.

______________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 2 listopada 2023 r. wydane zostało Zarządzenie nr 110/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Skórcz, z przeznaczeniem pod wynajem w trybie bezprzetargowym,
oraz Zarządzenie nr 111/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację  o wywieszeniu wykazu publikuje się niniejszym w prasie lokalnej.

                                                                


GD.ZUZ.4.4210.96.2023.MT Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 8 września 2023 r.


Obwieszczenie
Dyrektora zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia dn160/dn/90 w związku z realizacją inwestycji pn. "Gazyfikacja Skórcza - etap IIb" - ZOBACZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Skórcz

 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dla wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących sieci infrastruktury technicznej" w Skórczu - ZOBACZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Skórcz

z dnia 3 sierpnia 223 r.

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dla wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej" w Skórczu - ZOBACZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 11 lipca 2023 r.  


INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 25 maja 2023 r. wydane zostało Zarządzenie nr 56/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się niniejszym w prasie lokalnej.

____________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  4 stycznia 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz
nr  3/2023  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

 

__________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  22 kwietnia 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 36/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

 

__________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  22 grudnia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 91/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  23 lutego 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 12/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  16 lutego 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 10/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  12 stycznia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  12 stycznia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a  stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

____________________________________________________________________________________________

 

Burmistrz Miasta Skórcz wydał Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Treść Zarządzenia Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 16 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 2 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 3 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 4 Formularz Oferty.

 

__________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  30 listopada 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  z dnia 23 października 2020 r.  o wydaniu decyzji nr AB.6740.2.3.2020 w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 905,52 kW  na działce nr 446, dla Inwestora FAST SA.  z siedzibą w Gdyni.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  o wydaniu decyzji nr AB.6740.22.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr AB.6740.2.3. z dnia 27.02.2020 r.  w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z zapleczem socjalno - biurowym, budowy budynku portierni, zbiornika przeciwpożarowego, pompowni, zbiornika retencyjnego, układu dróg wewnętrznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, dla Inwestora: IGLOTEX S.A.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 11 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  33/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  28/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  9/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 3 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  8/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 31 grudnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 86/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

___________________________________________________________________________________________________________

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego 
o udziale społeczeństwa w opracowaniu 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego").
Pobierz/Zobacz pełną treść komunikatu.


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 24 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 74/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 23 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 70/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 18 września 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 6 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 czerwca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy Skórcza!

Trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz. Na wniosek inwestorów, którzy zaangażowani są w rewitalizację Górnego Miasta, zmodyfikowane zostały przede wszystkim przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w LPR. Zapraszamy wszystkich Państwa, którym zależy na rozwoju naszego miasta, do składania dodatkowych propozycji zmian do aktualizowanego Programu. Wszelkie uwagi i sugestie można składać do dnia 28 maja br. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 6 bądź e-mailem na adres: m.halas@skorcz.pl  

Projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz znajduje się poniżej. Zapraszamy także na spotkanie, które odbędzie się dnia 28 maja o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu, ul. 27 Stycznia 4. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w dokumencie oraz zgłoszenia swoich propozycji.

    Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 po zmianach  - ZOBACZ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, o trwających konsultacjach społecznych  dot. aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023”

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych znajdują sie w poniższych zalącznikach.

 

  • Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023” - ZOBACZ
  • Formularz konsultacyjny - ZOBACZ
  • Aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 - ZOBACZ

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 kwietnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  31 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  30 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 6Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  25 października 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 października2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

        Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

 


Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
Urzędu Miejskiego w Skórczu
Pobierz/Zobacz


 

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  gruntowa - działka nr 916 położona w Skórczu przy ul. Miłej
 


 

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  lokalowa nr 18 przy ul. Ogrodowej 3 oraz nieruchomość lokalowa nr 8 przy ul. Pomorskiej 7
 
 
 

OGŁOSZENIA - ROK 2015


 
 nr BGK.6220.2.7.2015.7 z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie rozbudowy stacji regazyfikacji LNG do budynku produkcyjnego IGLOTEX S.A. na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 436/5 obręb Skórcz, położonej w miejscowości Skórcz
 

OGŁOSZENIA - ROK 2014

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 stycznia 2014 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz   Ogłoszenie

OGŁOSZENIA - ROK 2010

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 stycznia 2010 r.

o konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w roku 2010 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


 
 
 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

Metryka

sporządzono
2012-12-02 przez Marcin Hałas
udostępniono
2012-12-02 00:00 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2024-04-11 14:16 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.