Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa INNE Tablica Ogłoszeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tablica Ogłoszeń, bieżące, menu 1126 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tablica Ogłoszeń

Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  23 lutego 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 12/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  16 lutego 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 10/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  12 stycznia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włąsność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  12 stycznia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a  stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

____________________________________________________________________________________________

 

Burmistrz Miasta Skórcz wydał Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Treść Zarządzenia Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 16 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 2 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 3 do postępowania o wybór Partnera projektu.

Załącznik nr 4 Formularz Oferty.

 

__________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  30 listopada 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz -  Janusz Kosecki

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  z dnia 23 października 2020 r.  o wydaniu decyzji nr AB.6740.2.3.2020 w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 905,52 kW  na działce nr 446 , dla Inwestora FAST SA.  z siedzibą w Gdyni.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  o wydaniu decyzji nr AB.6740.22.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr AB.6740.2.3. z dnia 27.02.2020 r.  w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z zapleczem socjalno - biurowym , budowy budynku portierni, zbiornika przeciwpożarowego, pompowni, zbiornika retencyjnego , układu dróg wewnętrznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, dla Inwestora: IGLOTEX S.A.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 11 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  33/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  28/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  9/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 3 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  8/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 31 grudnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 86/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

___________________________________________________________________________________________________________

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego 
o udziale społeczeństwa w opracowaniu 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego").
Pobierz/Zobacz pełną treść komunikatu.


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 24 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 74/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 23 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 70/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 18 września 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 6 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 czerwca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy Skórcza!

Trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz. Na wniosek inwestorów, którzy zaangażowani są w rewitalizację Górnego Miasta, zmodyfikowane zostały przede wszystkim przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w LPR. Zapraszamy wszystkich Państwa, którym zależy na rozwoju naszego miasta, do składania dodatkowych propozycji zmian do aktualizowanego Programu. Wszelkie uwagi i sugestie można składać do dnia 28 maja br. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 6 bądź e-mailem na adres: m.halas@skorcz.pl  

Projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz znajduje się poniżej. Zapraszamy także na spotkanie, które odbędzie się dnia 28 maja o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu, ul. 27 Stycznia 4. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w dokumencie oraz zgłoszenia swoich propozycji.

    Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 po zmianach  - ZOBACZ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, o trwających konsultacjach społecznych  dot. aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023”

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych znajdują sie w poniższych zalącznikach.

 

  • Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023” - ZOBACZ
  • Formularz konsultacyjny - ZOBACZ
  • Aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 - ZOBACZ

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 kwietnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  31 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  30 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 6 i Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  25 października 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 października2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

        Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

 


Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
Urzędu Miejskiego w Skórczu
Pobierz/Zobacz


 

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  gruntowa - działka nr 916 położona w Skórczu przy ul. Miłej
 


 

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  lokalowa nr 18 przy ul. Ogrodowej 3 oraz nieruchomość lokalowa nr 8 przy ul. Pomorskiej 7
 
 
 

OGŁOSZENIA - ROK 2015


 
 nr BGK.6220.2.7.2015.7 z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie rozbudowy stacji regazyfikacji LNG do budynku produkcyjnego IGLOTEX S.A. na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 436/5 obręb Skórcz, położonej w miejscowości Skórcz
 

OGŁOSZENIA - ROK 2014

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 stycznia 2014 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz   Ogłoszenie

OGŁOSZENIA - ROK 2010

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 stycznia 2010 r.

o konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w roku 2010 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


 
 
 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

Metryka

data wytworzenia
2012-12-02
data udostępnienia
2012-12-02
sporządzone przez
Marcin Hałas
opublikowane przez
Hałas Marcin
ilość odwiedzin
2675
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.