Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona Środowiska, bieżące, menu 1124 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Jolanta Neumann
Inspektor ds. Ochrony środowiska i gospodarki lokalowej
tel. 58 582 52 26
e-mail: j.neumann@skorcz.pl 


 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego
o udziale społeczeństwa w opracowaniu
Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. - zobacz 

 


WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU [link]
Zgodnie z przepisami prawa Gmina Miejska Skórcz jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Gmina Miejska Skórcz prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Miejskiej Skórcz:

Konsultacje społeczne projektu pn. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórczna lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 - zobacz
PROJEKT - zobacz

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - POKAZ - zobacz

 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ - zobacz

Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zobacz
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  - zobacz
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Rejestr ewidencji zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Skórcz na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na terenie miasta Skórcz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - zobacz
 
Ochrona środowiska
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 165) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst ujednolicony  Dz. U z 2013 r.,  poz. 391 z późn. zm.)
 
Gospodarka odpadami
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
 
Zadania stanowiska, czyli co można załatwić:
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych (opłata 107,- zł),
b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (zwolnione z opłaty).

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – opłata 205 zł 
- przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – opłata 105 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto UM Skórcz w BS Skórcz
Numer konta: 90 8342 0009 0000 0996 2000 0001
 

Druki do pobrania:
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych.
  • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
  • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 
  • Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Metryka

sporządzono
2012-08-19 przez Janusz Kaczyński
udostępniono
2012-08-19 00:00 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2021-12-16 14:41 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2194
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.