Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Usuwanie azbestu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Usuwanie azbestu, bieżące, menu 1219 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

 

Dofinansowanie na utylizację azbestu - edycja 2018

     W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Skórcz do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

Burmistrz Miasta Skórcz informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest z  obiektów mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Miasta Skórcz.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie podpisania przez Gminę Miejska Skórcz umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do kosztów kwalifikowanych przez Fundusz nie zalicza podatku VAT.

Wysokość dofinansowania zadania uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania i może wynieść do 100%  kosztów kwalifikowanych, z tego do 70 % kosztów kwalifikowanych (netto) z dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku i do 30 % kosztów kwalifikowanych (netto) dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Skórcz.

Gmina Miejska Skórcz finansuję także z budżetu należny podatek VAT.

Koszty kwalifikowane zadania będą naliczane w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej, które wynoszą w przypadku dofinansowania w części finansowanej przez WFOŚiGW w Gdańsku:

- nie więcej niż 600 zł za Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 300 zł za Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie: transport i unieszkodliwienie odpadu.

Gmina nie finansuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy Miasta Skórcz którzy planują w roku 2018 wymianę pokryć dachowych wykonanych z wyrobów cementowo - azbestowych i zainteresowani są udziałem w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018), powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Skórczu, ul. Główna 40,  wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (piątek).

Formularz wniosku i załączników dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pok. nr 5 i 6  oraz na stronie internetowej Urzędu www.skorcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Skórcz www.bip.skorcz.pl        

Informacja telefoniczna na temat konkursu:  58 582 52 26,  58 778 91 44.

Załączniki do wniosku:

- Informacja o wyrobach zawierających azbest.

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- Oświadczenie - deklaracja realizacji zadania.

- Wniosek o usunięcie azbestu.

Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

 

 

Burmistrz Miasta

 Janusz Kosecki

 

 


 

- wfosigw.jpg

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skórcz – edycja 2017

W ramach projektu zaplanowano unieszkodliwienie 15,174 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych z terenu Miasta Skórcz.

Dokonano łącznie unieszkodliwienia 9,195  Mg odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  – 5 422,11 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ( dofinansowanie w kwocie 3 765,35  PLN.)  w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wkład własny Gminy Miejskiej Skórcz wyniósł  1 656,76  PLN.

Projekt realizowano w okresie od  czerwca do września  2017r.

 

Informacje dotyczące usuwania azbestu (zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem) 

 

Metryka

data wytworzenia
2017-07-26
data udostępnienia
2017-07-26
sporządzone przez
Jacek Gliniecki
opublikowane przez
Jacek Gliniecki
ilość odwiedzin
585
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.