Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Skórczu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Usuwanie azbestu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu


 

- wfosigw.jpg

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skórcz – edycja 2017

W ramach projektu zaplanowano unieszkodliwienie 15,174 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych z terenu Miasta Skórcz.

Dokonano łącznie unieszkodliwienia 9,195  Mg odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  – 5 422,11 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ( dofinansowanie w kwocie 3 765,35  PLN.)  w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wkład własny Gminy Miejskiej Skórcz wyniósł  1 656,76  PLN.

Projekt realizowano w okresie od  czerwca do września  2017r.

 

Informacje dotyczące usuwania azbestu (zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem) 

 


 

AZBEST – OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Skórcz do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego  -  edycja 2017. Burmistrz Miasta Skórcz informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących usuwania azbestu z obiektów mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta Skórcz.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie ogłoszenia konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych Fundusz nie zalicza podatku VAT.

Wysokość dofinansowania zadania uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania oraz wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Skórczu i może wynieść do 100%  kosztów kwalifikowanych (netto), z tego do 85 % z dofinansowania  z WFOŚiGW w Gdańsku i  do 15 % dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Skórcz.

Koszty kwalifikowane zadania będą naliczane w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej, które wynoszą w przypadku dofinansowania w części finansowanej przez WFOŚiGW w Gdańsku :

  • nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie : demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie : transport i unieszkodliwienie odpadu.

 Mieszkańcy Miasta Skórcz którzy planują w roku 2017 wymianę pokryć dachowych wykonanych z wyrobów cementowo azbestowych i zainteresowani  udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miejskim w Skórczu, ul. Główna 40,  wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2017r.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pok. nr 5 i 6 , oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.skorcz.pl

Informacja telefoniczna na temat konkursu:  58 582 52 26,  58 778 91 44

Wnioski, które wpłyną do  urzędu po dniu 07.04.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

                                                                                           Burmistrz Miasta Skórcz

                                                                                                  Janusz Kosecki

 

Powstanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Ze względu na potwierdzoną wysoką szkodliwość azbestu w Polsce oraz w wielu innych krajach produkcja i dystrybucja wyrobów zawierających azbest została zakazana. Zgodnie                    z tym zakazem we wrześniu 1998 r. zaprzestano produkcji wyrobów zawierających azbest, a od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz  produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”. Realizacja programu jest założona na lata              2003 – 2032.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.”Program Oczyszczania Kraju z AZBESTU NA LATA 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczasowy obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Główne cele programu to:

  1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. Minimalizacja i negatywnych skutków zdrowotnych  spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko;

Cele programu realizowane będą sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczanie kraju z azbestu.

Od roku 2012 Rada Miejska w Skórczu,  przyjęła  regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz, który zakłada dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest, w szczególności dotyczy to pokryć dachowych w postaci płyt falistych lub płaskich.

Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej corocznie prowadzą program dotowania akcji usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gmina Miejska Skórcz w roku 2017 przystąpiła do uczestnictwa w konkursie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”.

Wsparcie finansowe planowanego przedsięwzięcia z WFOŚiGW  wymagało przeprowadzenia procedury przetargowej.

Mając na względzie obowiązującą procedurę, Burmistrz Miasta Skórcz w dniu 19.06.2017 r. wyniku zapytania ofertowego  na wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Skórcz w roku 2017, wybrał ofertę firmy IMAK, Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice tel. 696 461 735.

           Przedstawiciel firmy, o której mowa wyżej i ustali z osobami biorącymi udział w konkursie  harmonogram  wykonania prac tj. daty i godziny demontażu,  i  transportu unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

ABC o azbeście

1. Czym jest azbest

Azbest jest materiałem naturalnie występującym w przyrodzie. Pod względem chemicznym stanowi on sole krzemowe magnezu, sodu, wapnia i żelaza. Charakterystyczną cechą azbestu jest jego włóknista budowa, która decyduje o jego wyjątkowych cechach i właściwościach  fizycznych i chemicznych. Stanowi on materiał bardzo odporny na działanie bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur, działanie substancji chemicznych jak kwasy, zasad, silne rozpuszczalniki i wiele innych.

Wyroby z azbestu są przy tym giętkie i wytrzymałe. Po przeróbce z azbestu można było uzyskać materiały charakteryzujące się: dźwiękochłonnością, i niskim przewodnictwem ciepła. Ponadto azbest daje się łatwo formować oraz łączyć z innymi materiałami oraz pozwala na przędzenie włókien. Te właściwości zadecydowały o szerokim stosowaniu azbestu w przemyśle oraz w budownictwie.

Produkcja i stosowanie wyrobów zawierających azbest były prowadzone od roku 1950 do roku 1998, Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja została zakazana w Polsce ustawą z dnia 19  czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo – cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.

2. Gdzie można spotkać wyroby zawierające azbest.

Azbest może występować w tzw. wyrobach miękkich (bardziej szkodliwych ) oraz wyrobach twardych.
Wyroby miękkie to wyroby tekstylne z azbestu – np. koce gaśnicze, odzież ochronna, uszczelki do rur, materiały i wykładziny cierne.
Wyroby twarde to głównie wyroby budowlane jak płyty dachowe, płyty elewacyjne oraz rury wodociągowe.

 

 

 

3. Dlaczego azbest jest niebezpieczny.

Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i mają zdolność kumulowania w organizmie a szczególnie w płucach . Po kilku latach bardzo często występują poważne choroby azbestozależne np. pylicy azbestowej tzw. azbestozy. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacja włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo.                              Po wystąpieniu objawów choroba rozwija się bardzo szybko i praktycznie jest nieuleczalna.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/program+oczyszczania+Kraju+z   +Azbestu

http://gajanet.pl/main_lips/files/assets/1/usuwanie_azbestu-pub/polaczona.pdf

www.bazaazbestowa.gov.pl

http://gajanet.pl/projekty/kampania-antyazbestowa/http://bezazbestu.com.pl/

 data wytworzenia2017-07-26
data udostępnienia2017-07-26
sporządzone przezJacek Gliniecki
opublikowane przezJacek Gliniecki
ilość odwiedzin38
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz, tel.: +48(58)5824754, fax: +48(58)5824674, miasto@skorcz.pl, www.skorcz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@