Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa INNE Tablica Ogłoszeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tablica Ogłoszeń, bieżące, menu 1126 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tablica Ogłoszeń

Tablica Ogłoszeń

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  z dnia 23 października 2020 r.  o wydaniu decyzji nr AB.6740.2.3.2020 w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 905,52 kW  na działce nr 446 , dla Inwestora FAST SA.  z siedzibą w Gdyni.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

Starosty Starogardzkiego  o wydaniu decyzji nr AB.6740.22.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr AB.6740.2.3. z dnia 27.02.2020 r.  w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z zapleczem socjalno - biurowym , budowy budynku portierni, zbiornika przeciwpożarowego, pompowni, zbiornika retencyjnego , układu dróg wewnętrznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, dla Inwestora: IGLOTEX S.A.

[zobacz]

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 11 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  33/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 maja 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  28/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  9/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 3 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr  8/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 31 grudnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 86/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

___________________________________________________________________________________________________________

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego 
o udziale społeczeństwa w opracowaniu 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego").
Pobierz/Zobacz pełną treść komunikatu.


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 24 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 74/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 23 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 70/2019  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 18 września 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 6 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 czerwca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy Skórcza!

Trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz. Na wniosek inwestorów, którzy zaangażowani są w rewitalizację Górnego Miasta, zmodyfikowane zostały przede wszystkim przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w LPR. Zapraszamy wszystkich Państwa, którym zależy na rozwoju naszego miasta, do składania dodatkowych propozycji zmian do aktualizowanego Programu. Wszelkie uwagi i sugestie można składać do dnia 28 maja br. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 6 bądź e-mailem na adres: m.halas@skorcz.pl  

Projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz znajduje się poniżej. Zapraszamy także na spotkanie, które odbędzie się dnia 28 maja o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu, ul. 27 Stycznia 4. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w dokumencie oraz zgłoszenia swoich propozycji.

    Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 po zmianach  - ZOBACZ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, o trwających konsultacjach społecznych  dot. aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023”

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych znajdują sie w poniższych zalącznikach.

 

  • Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023” - ZOBACZ
  • Formularz konsultacyjny - ZOBACZ
  • Aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skórcza na lata 2018-2023 - ZOBACZ

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 4 kwietnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  31 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  30 stycznia 2019 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 6 i Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia  25 października 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 17 października2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

_____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 

Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

        Janusz Kosecki

_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

 

 


Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
Urzędu Miejskiego w Skórczu
Pobierz/Zobacz


 

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  gruntowa - działka nr 916 położona w Skórczu przy ul. Miłej
 


 

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia  24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość  lokalowa nr 18 przy ul. Ogrodowej 3 oraz nieruchomość lokalowa nr 8 przy ul. Pomorskiej 7
 
 
 

OGŁOSZENIA - ROK 2015


 
 nr BGK.6220.2.7.2015.7 z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie rozbudowy stacji regazyfikacji LNG do budynku produkcyjnego IGLOTEX S.A. na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 436/5 obręb Skórcz, położonej w miejscowości Skórcz
 

OGŁOSZENIA - ROK 2014

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 stycznia 2014 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz   Ogłoszenie

OGŁOSZENIA - ROK 2010

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 stycznia 2010 r.

o konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w roku 2010 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


 
 
 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Skórcz

 Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 5 lipca 2018 r.  wydane zostało Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta Skórcz

 Janusz Kosecki

Metryka

data wytworzenia
2012-12-02
data udostępnienia
2012-12-02
sporządzone przez
Marcin Hałas
opublikowane przez
Hałas Marcin
ilość odwiedzin
2292
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.