Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Skórczu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / INNE  / Tablica Ogłoszeń
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Tablica Ogłoszeń Tablica Ogłoszeń


 
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 

Burmistrz Miasta Skórcz ogłasza, że w dniu 15 listopada 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu przy ul. Głównej 40 pok. nr 16 (Gabinet Burmistrza) odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Skórczu przy ul. Zielonej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1A/00046133/2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz. Poniższe działki są działkami niezabudowanymi, nieuzbrojonymi, przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.

Pełna treść ogłoszenia.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego
I Wydziału Cywilnego w Starogardzie Gd. z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu przeciwko Angelice Rauchut o zapłatę.
 
 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 
Burmistrz Miasta Skórcz ogłasza, że w dniu 27 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu przy ul. Głównej 40 pok. nr 16 (Gabinet Burmistrza) odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Skórczu przy ul. Zielonej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1A/00046133/2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz. Poniższe działki są działkami niezabudowanymi, nieuzbrojonymi, przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.
 
 

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość lokalowa na ul. Ogrodowa 3
 


Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Niechruchomość lokalowa na ul. Sobieskiego 28.

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Działka na ul. Złotej, o numerze 878/1.

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Działki  na ul. Zielonej, o numerach: 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 840/10, 840/11, 840/12, 840/13

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 maja 2017 r.
 
 

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Skórcz oraz w zakresie kultury, sztuki, edukacji, ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji gminy.
Edytowalny Załącznik Nr 2 (Oferta)

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 13 stycznia 2017 r.

W sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 13 stycznia 2017 r."Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Skórcz".

zobacz/pobierz 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 stycznia 2017 r.
Wykaz nieruchomosci lokalowych położonych na terenie miasta Skórcz 
przeznaczonych do sprzedazy.

Pełna treść ogłoszenia  


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 8 grudnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym

(Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego przewidzianej do realizacji w Skórczu na działkach nr  979/2; 979/3; 217; 203.)

Pełna treść obwieszczenia


Ogłoszenie: Konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu Unijnego

 pełna treść ogłoszenia 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pod nazwą:„Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej – I element wyspy energetycznej”.
[pełna treść zawiadomienia] 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 26 października 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pod nazwą:„Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej – I element wyspy energetycznej”.
[pełna treść obwieszczenia] 


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz
[pełna treść obwieszczenia]


Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej


Pismo Ministra Środowiska dotyczące prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasow.

[pismo pdf]


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 7 czerwca 2015 r.
Wykaz nieruchomosci lokalowych połozonych na terenie miasta Skórcz

przeznaczonych do sprzedazy 

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Skórcz z  dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz. 


OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Osiek 
 z dnia 25 marca 2016 r.
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Osiek, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BUA-6733.1.2016.CP

 


OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Osiek 
 z dnia 20 maja 2016 r.
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BUA-6733.1.2016.CP


OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Osiek 

 z dnia 25 marca 2016 r.
o sporządzeniu projektu decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym

BUA-6733.1.2016.CP


OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Osiek 

 z dnia 26 lutego 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym

BUA-6733.1.2016


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 24 lutego 2015 r.
WYKAZ
nieruchomosci lokalowych połozonych na terenie miasta Skórcz

przeznaczonych do sprzedazy


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia   
5  sierpnia  2015  r.  o nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  edukacji  prawnej  (Dz. U.  z 2015  r.
poz. 1255) Powiat Starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone  
z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - SZCZEGÓŁY


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz

 z dnia 19 października
o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym

BGK.6733.3.2015


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 15 wrzesnia 2015 r.
WYKAZ
nieruchomosci lokalowych połozonych na terenie miasta Skórcz

przeznaczonych do sprzedazy


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
WYKAZ
nieruchomosci lokalowych połozonych na terenie miasta Skórcz
przeznaczonych do sprzedazy


Postanowienie
nr BGK.6220.2.7.2015.7z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie rozbudowy stacji regazyfikacji LNG do budynku produkcyjnego IGLOTEX S.A. na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 436/5 obręb Skórcz, położonej w miejscowości Skórcz

OGŁOSZENIA - ROK 2014

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 stycznia 2014 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz   Ogłoszenie

OGŁOSZENIA - ROK 2010

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 stycznia 2010 r.

o konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w roku 2010 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


 
 
 


data wytworzenia2012-12-02
data udostępnienia2012-12-02
sporządzone przezJanusz Kaczyński
opublikowane przezJacek Gliniecki
ilość odwiedzin120
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz, tel.: +48(58)5824754, fax: +48(58)5824674, miasto@skorcz.pl, www.skorcz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@